Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)Deze vaste commissie hield zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen inzake de Europese samenwerking. Dit betreft bijvoorbeeld Europese verdragen.

Verder kon de commissie overleg voeren met de minister van Buitenlandse zaken belast met Europese samenwerking.

Voorzitter van de commissie was Tineke Strik (GroenLinks). Ondervoorzitter was Nico Schrijver (PvdA).

Griffier van de commissie was dhr. drs. F.J. Bergman.

Voor meer informatie kunt u terecht op de commissiepagina van de commissie ESO op de Europapoort


Kamerleden sorteren op: