Commissie voor Europese Zaken (EUZA)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen inzake de Europese samenwerking. Dit betreft bijvoorbeeld Europese verdragen.

Verder kan de commissie overleg voeren met de minister van Buitenlandse zaken belast met Europese samenwerking.

In verband met het aantreden van een nieuwe gekozen Eerste Kamer wordt deze commissie op 18 juni 2019 opnieuw samengesteld.

Griffier van de commissie is dhr. drs. F.J. Bergman.

Voor meer informatie kunt u terecht op de commissiepagina van de commissie EUZA op de Europapoort