Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Deze vaste commissie houdt zich bezig met economische zaken, landbouw, natuurbeheer, voedselkwaliteit waaronder het macro-economisch beleid, het Europees economisch beleid, het innovatiebeleid, het topsectoren- en industriebeleid, het energiebeleid, het marktordenings-, mededinging- en consumentenbeleid, ondernemerschap en MKB, beperking regeldruk bedrijfsleven en ICT, telecommunicatie, post en statistiek, groen beroepsonderwijs, dierenwelzijn, natuur en biodiversiteit, structuurfondsen en cohesiebeleid, toerisme. intellectueel eigendom, voor zover het betreft octrooi- en kwekersrecht.

De behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen wordt door deze commissie voorbereid.

Tot 7 november 2017 was er de vaste commissie voor Economische Zaken.

Voorzitter van de commissie is N.J.J. (Niek Jan) van Kesteren (CDA). Ondervoorzitter is L.P. (Lennart) van der Linden (FVD).

Griffier van de commissie is W. (Warmolt) de Boer.

Wilt u contact opnemen met de commissie, dan kunt u een bericht sturen aan postbus@eerstekamer.nl. Graag in de onderwerpregel aangeven dat uw bericht bestemd is voor de commissie EZK/LNV.

Op deze pagina treft u de nationale onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De Europese activiteiten vindt u op de commissiepagina van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op de Europapoort .


Kamerleden sorteren op:


Leden
L.P. van der Linden MSc.
FVD
ondervoorzitter


Mr.drs. H. Otten
Fractie-Otten
C.C.M. Vendrik
GroenLinks