Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Deze vaste commissie houdt zich bezig met economische zaken, landbouw, natuurbeheer, voedselkwaliteit waaronder het macro-economisch beleid, het Europees economisch beleid, het innovatiebeleid, het topsectoren- en industriebeleid, het energiebeleid, het marktordenings-, mededinging- en consumentenbeleid, ondernemerschap en MKB, beperking regeldruk bedrijfsleven en ICT, telecommunicatie, post en statistiek, groen beroepsonderwijs, dierenwelzijn, natuur en biodiversiteit, structuurfondsen en cohesiebeleid, toerisme. intellectueel eigendom, voor zover het betreft octrooi- en kwekersrecht.

De behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen wordt door deze commissie voorbereid.

Tot 7 november 2017 was er de vaste commissie voor Economische Zaken.

Voorzitter van de commissie is A.M.V. (Arda) Gerkens (SP). Vice-voorzitter is C.J. (Kees) Kok (PVV).

Griffier van de commissie is W. (Warmolt) de Boer.

Op deze pagina treft u de nationale onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De Europese activiteiten vindt u op de  commissiepagina van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  op de  Europapoort .


Leden

dr. P. Ester
ChristenUnieA.M.V. Gerkens
SP
voorzittermr. C.J. Kok
PVV
ondervoorzitter