Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek effectiviteit anti-discriminatiewetgevingDeze tijdelijke commissie is op 1 december 2020 ingesteld als gevolg van de door de Eerste Kamer op 3 november 2020 aangenomen motie-Rosenmöller (GroenLinks) en Jorritsma-Lebbink (VVD) c.s. over parlementair onderzoek met betrekking tot discriminatie (35.570, E).

Deze commissie heeft tot taak een onderzoeksvoorstel op te stellen en de Kamer daarover te rapporteren. Het onderzoeksvoorstel bevat in ieder geval de aanleiding voor het onderzoek, een vastomlijnde onderzoeksvraag en een opsplitsing daarvan in deelvragen.

Daarnaast dient het voorstel indicaties van de kosten van het onderzoek, van de tijdsduur van het onderzoek en van de benodigde (ambtelijke) ondersteuning te bevatten.

Tenslotte dient het voorstel een onderbouwde keuze voor het in te zetten onderzoeksinstrument te bevatten.

Voorzitter van de commissie is Ruard Ganzevoort (GroenLinks). Ondervoorzitter is Eric van der Burg (VVD).

Griffier van de commissie is Laurens Dragstra.

Wilt u contact opnemen met de commissie, dan kunt u een bericht sturen aan postbus@eerstekamer.nl. Graag in de onderwerpregel aangeven dat uw bericht bestemd is voor de Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek effectiviteit anti-discriminatiewetgeving.


Kamerleden sorteren op:


Leden


E. van der Burg
VVD
ondervoorzitter


Prof.dr. R.R. Ganzevoort
GroenLinks
voorzitter


Mr.drs. H. Otten
Fractie-OttenM.J. Verkerk
ChristenUnie


L.F.A.M. van Wely
Fractie-Van Pareren