Deze vaste commissie hield zich vooral bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het terrein van de volkshuisvesting. Het ging daarbij bijvoorbeeld om wetsvoorstellen inzake de huren, de woonruimteverdeling en de stads- en dorpvernieuwing.

Sinds 1 juli 2003 is er een vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.