Wetsvoorstellen bij commissie voor Volkshuisvesting
Plenaire behandeling Eerste Kamer afgerond