Dinsdag 27 juni 2006 11.15 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport