Dinsdag 17 februari 2009 14.00 uur, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)inbreng nadere vragen betreffende

de brief van de minister-president, minister van Algemene Zaken, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie met de antwoorden van de regering op vragen over de besluitvorming van het Nederlandse kabinet met betrekking tot de betrokkenheid bij de oorlog in Irak 

bespreking

voorbereiding beleidsdebat effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking (31.700 V)


Vergaderstukken