31.700 V

Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2009Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2009 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 18 december 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, het lid Verdonk en PVV stemden tegen het gedeelte over ontwikkelingssamenwerking. 

De plenaire behandeling vond plaats op 17 maart 2009 tijdens het Europadebat. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 maart 2009 zonder stemming aangenomen.

Tijdens de plenaire behandeling op 17 maart 2009 is de motie-Van der Linden (CDA) c.s. inzake het versterken van het bewustzijn van het belang van mensenrechten, democatie en rechtstaat (EK 31.702 / 31.700 V, A) ingediend. Deze motie is op 24 maart 2009 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2008

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Ontwikkelingssamenwerking

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

61
Bladeren:
[1-50] [51-61] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-61] documenten