Dinsdag 21 april 2009 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor VROM/WWI, commissie Economische Zaken (EZ)