31.531

Initiatiefvoorstel-Ten Hoopen, Aptroot en Vos Versterking van de positie van leveranciers uit het MKBDit initiatiefvoorstel van de leden Ten Hoopen (CDA), Aptroot (VVD) en Vos (PvdA) versterkt via een wijziging van de bagatelregeling in de Mededingingswet de onderhandelingspositie van leveranciers met een beperkt marktaandeel. Door verruiming van de bagatel kunnen kleine leveranciers vaker mededingingsafspraken maken.

Met dit voorstel krijgen ondernemers met een gezamenlijk marktaandeel van maximaal 10 procent de mogelijkheid om mededingingsafspraken te maken. Tot nu toe mochten alleen afspraken gemaakt worden als het gezamenlijke marktaandeel niet hoger was dan 5 procent. Daarnaast wordt de omzetgrens als onderdeel van de bagatelregeling geschrapt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.531, A) is op 10 maart 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, VVD, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 juni 2010 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, PvdA en de Fractie-Yildirim stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

10 juli 2008

titel

Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versterking positie leveranciers uit het MKB)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

61
Bladeren:
[1-50] [51-61] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-61] documenten