Dinsdag 22 september 2009 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor Justitie, commissie Economische Zaken (EZ)procedure

inbreng nader voorlopig verslag

halfjaarlijks rappel toezeggingen

bespreking van de briefPDF-document van de bewindslieden van Economische Zaken van 7 september 2009 naar aanleiding van het op 27 juli 2009 verzonden halfjaarlijkse rappel van toezeggingen aan de Eerste Kamer

bespreking

lijst met spoedeisende wetsvoorstellen najaar 2009 (Lijst Balkenende)


Vergaderstukken