Dinsdag 27 oktober 2009 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie Justitie, commissie Economische Zaken (EZ)voorbereidend onderzoek

bespreking

brief van de minister van Economische Zaken van 30 september 2009 (EK 32.123, C) inzake Aanbestedingsregels en de invloed op zorg en onderwijs, naar aanleiding van toezegging T00945

bespreking

brief van de minister van Economische Zaken van 12 oktober 2009 (EK 32.123 XIII, A en bijlage) betreffende toezegging T00916 inzake inrichting van de begroting

bespreking

brief van de staatssecretaris van Economische Zaken van 20 oktober 2009 (EK 30.536, X en bijlage) inzake de arbeidsvoorwaarden postsector ter afdoening van toezegging T00984


Vergaderstukken