32.123 XIII

Begrotingsstaten Economische Zaken 2010Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2010 van het ministerie van Economische Zaken.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.123 XIII, B) is op 15 december 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 januari 2010 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken werd op 20 april 2010 door ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken geïnformeerd over de verbeterde inrichting van de begroting van het ministerie van Economische Zaken.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2009

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten