Dinsdag 2 maart 2010 14.15 uur, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)bespreking voorstel datum plenaire behandeling

bespreking nadere behandeling

wenselijkheid van een evaluatie van de aanbevelingen uit het rapport 'Toekomst van de veehouderij' van de commissie-Wijffels (2001)

bespreking

stand van zaken expertmeeting natuurbeheer op 10 maart 2010


Vergaderstukken