Dinsdag 13 april 2010 aansluitend aan het mondeling overleg van 16.00 uur, commissie Economische Zaken (EZ)bespreking wijze van afhandeling

bespreking

selectie van prioritaire dossiers van het Wetgevings- en werkprogramma 2010 (WWP 2010) van de Europese Commissie (E100012)

bespreking

overzicht Europese voorstellen