Dinsdag 13 april 2010 14.45 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)nadere procedure

bespreking

uitnodiging van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor deelname van drie leden aan The Hague Global Childlabour Conference op 10 en 11 mei 2010

bespreking

selectie van prioritaire dossiers Wetgevings- en werkprogramma 2010 (WWP 2010) van de Europese Commissie (E100012)


Vergaderstukken