Dinsdag 13 april 2010 aansluitend aan de gezamenljike vergadering met de commissie voor Justitie, commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)vaststelling brief

naar aanleiding van de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 maart 2010 (TK 29.383, nr. 146PDF-document met bijlagePDF-document) inzake voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (afvalgerelateerde activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)

bespreking

brief van de minister van Wonen, Wijken en Integratie van 24 maart 2010 inzake voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte inzake een wijziging in de wijze van waardering van de energieprestatie van woonruimte

bespreking

selectie van prioritaire dossiers Wetgevings- en werkprogramma 2010 (WWP 2010) van de Europese Commissie (E100012)


Vergaderstukken