Dinsdag 11 mei 2010 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie BZK/AZ, commissie Justitie (Just.)procedure

voorbereidend onderzoek

nadere procedue

bespreking

brief van de minister van Justitie over Besluit van 16 november 2009 over de thuiskopievergoedingen, zoals opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg van 23 april 2010 (EK 29.838, A en bijlagen Systematiek voor thuiskopieheffing en International Survey on Private Copying Law & Practice

bespreking

briefPDF-document van de minister van Justitie van 28 april 2010 inzake voorhang ontwerpbesluitPDF-document houdende wijziging van het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen

bespreking en vaststelling

prioritaire dossiers Wetgevings- en werkprogramma 2010 (WWP 2010) van de Europese Commissie (E100012)


Vergaderstukken