Dinsdag 1 juni 2010 15.45 uur, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)bespreking

brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie van 23 maart 2010 over de verlenging van de Nederlandse militaire bijdrage aan de EU-geleide troepenmacht in Bosnië-Hercegovina, operatie “EUFOR Althea” (TK 29.521, nr. 137)

bespreking

brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 25 mei 2010 ter aanbieding van het op 17 mei 2010 gepubliceerde rapport van de Groep van Experts over het nieuwe Strategisch Concept van de NAVOPDF-document

bespreking 

briefPDF-document van de secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 17 mei 2010 over de door de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking aan de Kamer gedane toezeggingen


Vergaderstukken