32.123 V

Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2010Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2010 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.123, F) is op 15 december 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, PVV en het lid Verdonk is daarbij aantekening verleend bij het gedeelte over ontwikkelingssamenwerking. Het voorstel werd door de Eerste Kamer plenair behandeld tijdens de Algemene Europese Beschouwingen (AEB) op 20 april 2010 en is na afloop van die beschouwingen zonder stemming aangenomen.

Op 23 oktober 2009 vond in de Eerste Kamer het symposium "NATO at 60 : the future ahead" plaats (EK 32.123 V, H).

Op 2 november 2009 vond in de Eerste Kamer het symposium "Verslag van het Symposium ’60 years of the Council of Europe – 50 years of the European Court of Human Rights’" plaats (EK 32.123 V, I).


Kerngegevens

ingediend

15 september 2009

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Ontwikkelingssamenwerking

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

41