Dinsdag 15 juni 2010 13.30 uur, commissie Economische Zaken (EZ)nadere procedure

procedure

nieuwe Europese Commissievoorstellen uit lijst prioritaire Europese voorstellen Eerste Kamer:

  • E100018: Commissiemededeling over een Europese Digitale Agenda COM(2010)245
  • E100025: Ontwerpmededeling van de Commissie: Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten
  • E100026: Ontwerpverordening (EU) nr. .../.. van de Commissie van [...] betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen specialisatieovereenkomsten
  • E100027: Ontwerpverordening (EU) nr. .../... van de Commissie van [...] betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten

bespreking

brief van de minister van Economische Zaken in reactie op de brief van de commissie van 18 mei 2010 op de brief van de minister van Economische Zaken van 12 mei 2010 (EK 29.048, H  met bijlagen) betreffende het effectonderzoek Warmtewet en de consultatie Warmtebesluit.

bespreking

  • Overzicht Europese voorstellen

Vergaderstukken