Dinsdag 22 juni 2010 15.15 uur, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)procedure

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier.

bespreking

briefPDF-document van de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 17 mei 2010 over Toezegging T00210: over een bredere discussie over cultuur in ontvangende landen


Vergaderstukken