Dinsdag 22 juni 2010 13.45 uur, commissie Economische Zaken (EZ)procedure

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier.

inbreng schriftelijk overleg

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier.

bespreking

van de mogelijkheden om voorlichting te vragen aan de Raad van State over de doorberekening van de kosten van het congestiemanagement en hoe dit zich verhoudt tot het Europees recht

in verband met wetsvoorstel

bespreking

brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 juni 2010 in reactie op brieven van 12 maart 2010 en 23 april 2010  (EK 32.123, L) over aanbestedingsregels en de invloed op zorg en onderwijs (EK 32.123, M)

bespreking

Overzicht Europese voorstellen


Vergaderstukken