Dinsdag 26 oktober 2010 15.00 uur, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)