Dinsdag 26 oktober 2010 16.15 uur, commissie Justitie (Just.)bespreking

brief van de minister van Justitie van 8 september 2010 over de voorlichting van de Raad van State over het voorhangen van gedelegeerde regelgeving, in antwoord op de brief van de Eerste Kamer van 9 juni 2010. (EK 32.123, S)

bespreking

artikel "Wet niet helder over algemene voorwaarden" van M. Jansen uit het Financieele Dagblad van 14 oktober 2010

bespreking

brief van de minister van Justitie van 12 oktober 2010 over de voorhangprocedure ontwerp Interimbesluit forensische zorg (TK 32.398, nr. 6)


Vergaderstukken