Dinsdag 2 november 2010 14.45 uur, commissie Economische Zaken (EZ)nadere procedure en bespreking

  • brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw, Innovatie van 28 oktober 2010 met de de antwoorden op door de Tweede Kamer gestelde vragen over de voortgang van de behandeling van dit wetsvoorstel (EK 31.904, I met bijlage)
  • brief van de minister van Economische Zaken met de voorlichting van de Raad van State over de kostentoedeling congestiemanagent (EK 31.904, H met bijlage)
  • brief van de commissie van 15 september 2010 aan de minister van Economische Zaken over het aanhouden van de nadere procedure tot na ontvangst van de voorlichting van de Raad van State over de kostenverdeling van het congestiemanagement  (EK 31.904, G)

procedure

bespreking

overzicht Europese voorstellen


Vergaderstukken