Dinsdag 23 november 2010 14.15 uur, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)inbreng voor schriftelijk overleg

E100060 - Groenboek toekomst van EU-begrotingssteun aan derde landen

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

vaststellen

datum begrotingsdebat over de "effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking" (is voorzien voor 22 maart 2011)


Vergaderstukken