Europees werkprogramma Eerste KamerHet Europees Werkprogramma van de Eerste Kamer is een lijst van te publiceren Europese voorstellen die door de Eerste Kamer als prioritair zijn aangemerkt.

Deze lijst wordt samengesteld na publicatie van het Europees Werkprogramma (WP) van de Europese Commissie. Dit WP zal geagendeerd worden in alle commissies van de Eerste Kamer. Iedere commissie bepaalt vervolgens welke voorstellen zij parlementair wenst te toetsen.

De commissie dient derhalve de prioritaire dossiers op zijn/haar specifieke beleidsterrein aan te merken. Zodra alle commissies de «eigen» prioritaire dossiers hebben geselecteerd worden deze in één lijst neergelegd, het jaarlijkse Europese Werkprogramma van de Eerste Kamer. Deze lijst zal op de agenda worden geplaatst van eerst de commissie belast met Europese Zaken en vervolgens het College van Fractievoorzitters, ter doorgeleiding voor plenaire vaststelling door de Eerste Kamer.

Het is aan de commissies om te bepalen of zij een richtlijn, een verordening, een besluit, een Groenboek, een Witboek of enig ander Europees document willen toetsen en bijgevolg op de lijst willen plaatsen. Zodra de Europese Commissie een Europees voorstel publiceert dat voorkomt in het Europees Werkprogramma van de Eerste Kamer, wordt het voorstel automatisch op de agenda van de verantwoordelijke vakcommissie geplaatst. Vervolgens maakt de commissie een eigen afweging in hoeverre en op welke wijze zij een prioritair Europees voorstel in behandeling neemt. E-dossiers behorende bij het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer worden gekenmerkt door het icoontje met EP naast het nummer van het dossier.