Dinsdag 23 november 2010 16.00 - 18.00 uur gezamenlijk met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties in het gebouw van de Tweede Kamer, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)bespreking

rapport "Kiezen voor het Koninkrijk" van de Commissie Democratisch Deficit slot-icoon van 11 november 2009


Vergaderstukken