Dinsdag 30 november 2010 15.30 uur, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)bespreking

brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 november 2010 inzake aanvullende informatie bij het halfjaarlijks overzicht van toezeggingen aan de Eerste Kamer (opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg, EK 32.500 VII, B)

bespreking

brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 november 2010 (EK 32.500 VII, A) inzake toezegging Friese vertaling Europese verdragen (toezegging T00299).

bespreking

voorstellen voor beleidsdebatten eerste helft 2011


Vergaderstukken