T00299

Toezegging Friese vertaling Europese verdragen (31.200 VII)Minister Ter Horst zal de geconsolideerde Friese vertaling van de Europese verdragen aan de Eerste Kamer sturen.


Kerngegevens

Nummer T00299
Oorspronkelijke nummer tz_BZHC/AZHK_2008_9
Status voldaan
Datum toezegging 18 maart 2008
Deadline 1 juli 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kamerleden drs. H. ten Hoeve (OSF)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Europees Verdrag
Friese taal
Kamerstukken Begrotingsstaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2008 (31.200 VII)


Uit de stukken

Handelingen 2007-2008 , 24 [990-1037]

blz. 1012

De heer Ten Hoeve: Om met iets heel moois te eindigen. Ik ben heel blij met de nieuwe geconsolideerde versie van de EU-verdragen in de Friese taal, waaraan door Rijk en provincie in gezamenlijke verantwoordelijkheid is bijgedragen. Een laatste vraag hieraan toevoegend: misschien zou de minister de aanbiedingsbrief waarmee deze Friese vertaling bij de Europese Unie wordt gedeponeerd, ook aan deze Kamer willen toesturen.

Blz. 1025

Minister Ter Horst: De heer Ten Hoeve heeft gesproken over de Friese taal en gevraagd of de aanbiedingsbrief aan de Europese Commissie met de geconsolideerde Friese vertaling van de Europese verdragen aan de Kamer kan worden gezonden. Het antwoord daarop is ja.


Brondocumenten


Historie