Dinsdag 30 november 2010 15.30 uur, commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)bespreking

brief van de minister van Infrastructuur en Milieu van 19 november 2010 in antwoord op vragen van de commissie d.d. 9 juli 2010 over het besluit milieueffectrapportage (deze brief in opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg, gedrukt onder nummer EK 31.755, M) inzake

bespreking

verslag van een schriftelijk overleg (EK 31.791, G) van de commissie met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ontwerpbesluit van 31 augustus 2010 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit in het kader van de

bespreking

brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 23 november 2010 inzake de beantwoording van nadere vragen over ontwerpregelgeving pyrotechnische artikelen (EK 32.500 XI, C) behorende de


Vergaderstukken