Dinsdag 21 december 2010 15.15 uur, commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)vaststellen

conceptbrief naar aanleiding van de brief van de commissie voor de milieueffectrapportage in reactie op de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu van 19 november 2010 in antwoord op vragen van de commissie van 9 juli 2010 over het besluit tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage (EK 31.755, M) in het kader van de

bespreking

bezoek Europees Commissaris Hedegaard (Climate Action) aan Nederland op 19 januari 2011.


Vergaderstukken