Dinsdag 15 februari 2011 14.15 uur, commissie Economische Zaken (EZ)nadere procedure

bespreking

brief van de minister van EL&I van 11 februari 2011 met de kabinetsreactie op het rapport overheid en markt (EK 30.536, Z) in het kader van de toezegging T00979

bespreking

uitnodiging van de commissie Europese Samenwerkingsorganisaties voor werkbezoek aan Brussel op 20 en 21 maart 2011


Vergaderstukken