Dinsdag 17 mei 2011 aanluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor Justitie, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)bespreking

brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 2 mei 2011 over de verhouding van de verplichtingen uit het Verdrag inzake Clustermunitie tot de verplichtingen uit het NAVO Statusverdrag en de Uitvoeringsregeling strategische goederen inzake de doorvoer van clustermunitie (EK 32.187 (R1902), K) in het kader van de

bespreking

mondeling verslag van de COFACC van 5 mei 2011 te Budapest


Vergaderstukken