Dinsdag 24 mei 2011 16.00 uur, commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)bespreking

verslag van een schriftelijk overleg van 26 november 2010 met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu inzake ontwerpregeling overige pyrotechnische artikelen (EK 32.500 XI, C) in het kader van de


Vergaderstukken