Dinsdag 12 juni 2012 circa 14.00 uur, commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)bespreking

verslag van een schriftelijk overleg inzake het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (EK 31.571, O)

bij

inbreng verslag

bespreking

verslag van een schriftelijk overleg inzake de beantwoording van toezeggingen (EK 33.000 XIII, I) en de status van de toezeggingen:

  • T01275

    de Kamer zal schriftelijk geïnformeerd worden over hoe de regering staat tegenover de aanbeveling om in maatregelen die in het kader van herijking van de EHS nu genomen worden, rekening te houden met beleidsmatige keuzevrijheid op langere termijn (32.500 XIV en F)

  • T01276 

    de regering zal het instrument van saldering bij het omgaan met natuurwaarden verder ontwikkelen (32.500 XIV en F)

bij


Vergaderstukken