Dinsdag 12 juni 2012 14.00 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)procedure

bespreking

brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 mei 2012 met het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang (EK 33.212, nr. 7)

bij

bespreking

brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 mei 2012 met het Ontwerpbesluit experiment integraal dagarrangement (TK 31.322, nr. 188)

bij

bespreking

brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juni 2012 in reactie op de brief van de commissie van 7 juni 2012 over het spoedeisend karakter de wetsvoorstellen:

  • Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (33.290)
  • Wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het indienstnemen en indiensthouden van oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers (33.284)

Vergaderstukken