Dinsdag 21 januari 2014 16.30 - 18.00 uur, commissies Europese Zaken (EUZA) en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)