Dinsdag 21 januari 2014 13.15 uur, commissie Economische Zaken (EZ)voorbereidend onderzoek

bespreking

brief van de staatssecretaris van EZ van 12 december 2013 inzake Kabinetsreactie op ex ante beleidsevaluatie mestbeleid 2013 (TK 33.037, nr. 80 en bijlage)

vaststelling brief

  • aan de minister van EZ over uitvoering motie-Vos (GroenLinks) c.s. inzake vrijstelling van energiebelasting (EK 33.493, F)

Zie dossier:


Vergaderstukken