Dinsdag 21 januari 2014 14.30 uur, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)bespreking

verslag van een schriftelijk overleg met de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 januari 2014 inzake de Nederlandse voorbereiding op het JBZ-meerjarenbeleidskader vanaf 2015 (post-Stockholmprogramma) (EK 32.317, DJ)

bespreking

geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken van 23-24 januari 2014 (EK 32.317, DI)

procedure


Vergaderstukken