Dinsdag 21 januari 2014 15.45 uur, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)bespreking

verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de gevolgen van de (fluctuerende) wisselkoers tussen de euro en de dollar (EK CI, H)

bespreking

brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2013 inzake voortgangsrapportages Sint Maarten in het kader van

zie

bespreking

brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 december 2013 met het overzicht wetgeving BES-eilanden (EK 33.750 IV, H) in het kader van

zie

vaststellen

brief aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van  de brief van 19 december 2013 over werkbezoek aan Caribisch Nederland (EK 33.750 IV, G)


Vergaderstukken