33.750 IV

Begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2014Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van Koninkrijksrelaties voor 2014.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.750 IV, D) is op 5 december 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2013 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

Op 4 juni 2013 heeft de Eerste Kamer met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over de toekomst van het Koninkrijk in brede zin. De tijdens dat debat ingediende motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over een structureel actieprogramma ter verbetering van de naleving van kinderrechten op de BES-eilanden (EK 33.400 IV, V) is op 11 juni 2013 aangehouden. De gewijzigde motie-Quik-Schuijt (SP) c.s. over het beperken van de gezondheidsschade als gevolg van de aanwezigheid van de Isla-raffinaderij (EK 33.400 IV, X) is op 18 juni 2013 tijdens de heropening van de beraadslaging in derde termijn ingediend en op die dag na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2013

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-121] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-121] documenten