Dinsdag 21 januari 2014 14.00 uur, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)bespreking

verslag van een schriftelijk overleg van 14 januari 2014 met de minister van Veiligheid en Justitie over Artikel 18a ontwerpbesluit in verband met invoering Wet herziening ten nadele (EK 32.044, G)

inbreng nader voorlopig verslag

inbreng voor vragen

ter voorbereiding van het debat over de staat van de rechtsstaat

bespreking

verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld op 17 januari 2014 met de minister van Veiligheid en Justitie over de regelgevingsmonitor en de stand van een aantal geldende regelingen per 1 juni 2013 (EK 31.731, E)


Vergaderstukken