Dinsdag 4 februari 2014 9.00 - 12.00 uur, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Deskundigenbijeenkomst ter voorbereiding van het debat over de Staat van de Rechtsstaat

9.00 uur algemene inleiding, dr. A.F.M. Brenninkmeijer

9.15 uur : Thema 1: Rechtspraak

Sprekers:

  • mr. dr. G.J.M. Corstens, president Hoge Raad
  • mr. H.D. Tjeenk Willink, voormalig vicepresident Raad van State
  • mr. W.F. Hendriksen, algemeen deken Nederlandse Orde van Advocaten

10.15 uur : Thema 2: Strafrecht

Sprekers:

  • mr. dr. Y. Buruma, raadsheer Hoge Raad
  • mw. mr. J.M. Penn-te Strake, lid College van procureurs-generaal
  • mw. mr. M.C.C. van de Schepop, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

11.15 uur : Thema 3: Grondrechten

Sprekers:

  • prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin, hoogleraar Rechten van de Mens, Universiteit van Amsterdam en hoogleraar Nederlands en Europees Constitutioneel Recht, Tilburg University
  • mr. dr. J.P. Loof, lid College voor de Rechten van de Mens

Vergaderstukken