Dinsdag 18 februari 2014 17.00 uur, commissie Economische Zaken (EZ)inbreng schriftelijk overleg

  • in reactie op de brief van de bewindslieden van EZ inzake voortgang opheffing publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (EK 32.615, G)

Zie dossier:

bespreking

brief van de minister van Economische Zaken van 14 februari 2014 (EK 33.493, G) over de uitvoering van de


Vergaderstukken