Dinsdag 6 mei 2014, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

AANSLUITEND aan gecombineerde vergadering met V&J

5.T01856

Toezegging Overweging verlaging kosten leges voor vervangende documenten (33.293)

Bespreking brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 april 2014 inzake Toezegging in verband met leges voor de vervanging van een verblijfsdocument asiel

7.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen