Dinsdag 6 mei 2014, commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ), Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Economische Zaken (EZ)Aanvang: 09:30 uur

Agenda

1.Deskundigenbijeenkomst "Cyberintelligence en publiek belang"

Opening door Guusje ter Horst, dagvoorzitter

9.30 - 9.35 uur

2.Sessie 1: technologische ontwikkelingen

Inleider: Sebastian Reyn - Coreferenten: Bart Jacobs en Bert-Jaap Koops

9.35 - 10.20 uur

3.Sessie 2: toezicht

Inleider: Harm Brouwer - Coreferent: Cees Wiebes

10.20 - 11.10 uur

4.Pauze

11.10 - 11.25 uur

5.Sessie 3: bedrijfsspionage

Inleider: Ronald Prins - Coreferent: Axel Arnbak

11.25 - 11.55 uur

6.Sessie 4: rechtspositie burger

Inleider: Rob Bertholee - Coreferent: Bert-Jaap Koops

11.55 - 12.25 uur

7.Afsluiting door Guusje ter Horst, dagvoorzitter

12.25 - 12.30 uur