Dinsdag 22 september 2015, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 17:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.33.169 EK, AA

Brief inzake rapportage onderhandelingen gegevensbescherming 2e kwartaal 2015; EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiƫle en justitiƫle autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11)

Bespreking brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 september 2015

3.Mededelingen en informatie

4.Rondvraag


Korte aantekeningen